Art. 03: The Veggie City

by  ArkDes

Architecture is something that is around us almost all the time. It shapes how we behave and move and sometimes even feels. At first building was about shelter, and safety but soon mankind’s creativity started to influence how the buildings looked. We gathered our houses in villages and some of them grew into cities.

Today we speak of the identity of the city and different cities have their own identity. It can be the height of the buildings, the width of the streets, colours and smells. Some cities have specific buildings that put it on the map. Many of these buildings are skyscrapers and in the Christian part of the world church-towers. To build houses that can touch the sky is something that always seems to have tickled the imagination.
The habitants of the cities have started to familiarize themselves with the buildings by finding nicknames to them. In London you have the Gherkin (by Norman Foster), in Tokyo you find the Sky Tree (Tadao Ando). In Beijing you can find the Bird Nest (Herzog & de Meuron). With this in mind one can start to wonder about where the architects found their inspiration to these buildings…
The source of inspiration can be many different things but to play with different shapes is one fun and intriguing way to create ideas for new architecture. In this workshop the vegetables are our inspiration to build a city and create a skyline that you can put on in a window.

> You need: 4 to 5 A4 paper (preferable thicker, about 200 g),  a pair of scissors, tempera colours, vegetables (we used potatoes, leek, cabbage, paprika and corn-cob), brushes to paint the vegetables with, some tissue paper, scotch, a black pen.

> Instructions: Start by cutting the vegetables in the size that you want to have, and then paint them in the colour that you want. Then you can start to print building after building, side by side. When you are done, let the paint dry before you start to contour the figures of the buildings, trees or people, that you have printed. Turn cabbage-print into giants, corncob traces into skyscrapers or potatoes into rolling hills. Then cut-out the outline of the skyline, tape them together and final fold back and forth so that your long skyline can stand by it self.

_____________________________________________________________________________________________________________

Grönsaksstadens siluett

Arkitektur omger oss i vårt dagliga liv. Det formar hur vi beter oss, rör oss och ibland till och med hur vi känner oss. Till en början var husen en fråga om att få skydd och säkerhet men snart började vi dekorera och forma husen. Byggnader uppfördes i byar och vissa av byarna växte till städer.

Idag talar vi om att städer har olika identiteter. Den kan skapas av husens höjd, bredden på gatorna, färgsättningen och stadens dofter. Vissa städer har identitetsskapande byggnader och ofta är dessa hus skyskrapor och i den kristna delen av världen ofta kyrktorn. Att bygga hus som når upp till himlen verkar ha varit något som länge lockat människan.

Invånarna i staden har ibland börjat ge vissa byggnader smeknamn. I London står Gurkan (arkitekt Norman Foster), i Tokyo hittar du Himmelsträdet av Tadao Ando. I Peking finns Fågelboet (arkitekter Herzog & de Meuron). Med dessa i bakhuvudet kan man börja fundera på vart ifrån arkitekterna fick sin inspiration. Det är lockande att tro att naturens egna former inspirerat.

Inspirationskällan kan variera men att leka med olika former är ett roligt och spännande sätt att forma ny arkitektur. I den här övningen är det grönsaker som står för inspirationen och ger oss formen på stadens siluett.

> Du behöver: 4 till 5 A4 papper (omkring 200 g), sax, temperafärg, grönsaker (vi har använt potatis, salladslök, vitkål, paprika och majskolv), penslar till att applicera färgen på grönsakerna, lite hushållspapper, tejp, en svart penna.

> Instruktioner: Börja med att skära grönsakerna i lagom stora bitar. Måla sedan på den färg du vill ha på dem. Nu kan du börja trycka grönsak efter grönsak bredvid varandra. När du är klar så låter du färgen torka innan du börjar rita konturer på dina byggnader, parker eller figurer. Förvandla vitkålstryck till jättar, majskolvstryck till skyskrapor eller avtrycken från potatisarna till böljande kullar. Klipp sedan ut stadssiluetten och tejpa sedan ihop dem till en lång remsa. Avsluta med att vika fram och tillbaka så att den kan stå själv.

_____________________________________________________________________________________________________________

La Ciudad de las Hortalizas

La Arquitectura está alrededor de nosotros casi todo el tiempo. Ella da forma a nuestro comportamiento y movimiento, e incluso a nuestros sentimientos. Primero los edificios se hacían para abrigarnos y para protegernos, pero pronto la creatividad humana influyó en su aspecto. Agrupamos nuestras casas en pueblos y algunos de ellos se convierten en ciudades.

Hoy hablamos de la identidad de las ciudades y diferentes ciudades tienen su propia identidad. Puede que sea por la altura de sus edificios, el ancho de sus calles, los colores y olores. Algunas ciudades tienen edificios especiales que las ponen en el mapa. Muchos de estos edificios especiales son rascacielos y en la zona cristiana del mundo son las torres de las iglesias. Construir casas que toquen el cielo siempre ha excitado a la imaginación.

Los habitantes de las ciudades se han familiarizado con los edificios poniéndoles motes. En Londres está el Pepinillo (del arquitecto Norman Foster), en Tokyo está el Árbol del Cielo (Tadao Ando). En Beijing está el Nido de Pájaros (Herzog & de Meuron). Con esto en mente podemos pensar dónde encontraron la inspiración los arquitectos para diseñar estos edificios.

La fuente de inspiración puede ser muchas cosas diferentes, pero jugar con varias formas es una manera divertida y curiosa de crear ideas para arquitectura nueva. En este taller las hortalizas son nuestra inspiración para construir la ciudad y crear un skyline que puedes poner en la ventana.

> Necesitas: 4 o 5 hojas de papel A4 (preferiblemente gruesa, de unos 200g), tijeras, témpera de colores, hortalizas (nosotros usamos patatas, puerro, repollo, pimiento y mazorca de maíz), brochas para pintar las hortalizas, algunos pañuelos de papel, cinta adhesiva, un rotulador negro.

> Instrucciones: Empieza cortando las hortalizas por el lado que quieras, y luego píntalas del color que te guste. Luego imprime edificio tras edificio, uno al lado del otro. Cuando hayas acabado, deja que la pintura se seque antes de marcar el contorno de los edificios, árboles o gente que has impreso. Transforma la impresión del repollo en gigantes, las marcas de la mazorca de maíz en rascacielos o las patatas en colinas ondulantes. Luego corta los contornos del skyline, pégalos juntos y al final pliégalos hacia adelante y hacia atrás para que el largo skyline se aguante por sí mismo.

_____________________________________________________________________________________________________________

Barazkien hiria

Arkitektura gure ingurua dago ia denbora guztian. Gure jarrerari eta mugimenduari forma ematen dio, baita gure sentimenduei ere. Lehenengo, eraikinak gu berotzeko eta babesteko egiten ziren, baina laster izan zuen eragina giza sormenak horien itxuran. Gure etxeak herrietan multzokatzen ditugu, eta horietako batzuk hiri bihurtzen dira.

Gaur, hirien nortasunari buruz hitz egingo dugu; hiri bakoitzak bere nortasuna dauka. Baliteke hori eraikinen altueragatik, kaleen zabaleragatik, koloreengatik eta usainengatik izatea. Hiri batzuek eraikin bereziak dituzte, eta horri esker, mapan kokatzen dira. Eraikin berezi horietako asko etxe orratzak dira, eta munduko eremu kristauetan, elizen dorreak. Zerua ukitzen duten etxeak eraikitzeak beti kitzikatu du irudimena.

Hirietako biztanleak ohitu egin dira eraikinekin, eta ezizenak jarri dizkiete. Adibidez, Londresen dago Ozpinetako Luzokerra (Norman Foster arkitektoarena), Tokyon dago Zeruko Zuhaitza (Tadao Ando), eta Beijingen dago Txorien Habia (Herzog & de Meuron). Hori gogoan hartuta, pentsa dezakegu non aurkitu zuten inspirazioa arkitektoek eraikin horiek diseinatzerakoan.

Hainbat gauza izan daitezke inspirazio iturri, baina hainbat formarekin jolastea arkitektura berri baterako ideiak sortzeko modu dibertigarria eta bitxia da. Tailer honetan, barazkiak izango dira gure inspirazio iturria hiria eraikitzeko eta leihoan jar dezakezun skyline edo zerumuga bat sortzeko.

> Gauza hauek behar dira: A4 formatuko 4 edo 5 orri (ahal izanez gero, lodiak, 200 g ingurukoak), Artaziak, tenpera koloreak, barazkiak (guk patatak, porruak, aza, piperra eta artaburua erabiliko ditugu), barazkiak margotzeko brotxak, paperezko zapi batzuk, scotch, errotuladore beltz bat.

> Argibideak: Hasteko, moztu barazkiak nahi duzun aldetik, eta gero, margotu itzazu nahi duzun kolorez. Ondoren, inprimatu eraikinez eraikin, bata bestearen ondoan. Amaitutakoan, utzi pintura lehortzen, inprimatu dituzun eraikinen, zuhaitzen edo jendearen inguruak markatu baino lehen. Azaren inprimatzearekin egin erraldoiak, eta bihurtu artaburuaren markak etxe orratz, edo patatak, muino. Ondoren, moztu skyline edo zerumugaren inguruak, itsatsi elkarrekin, eta azkenean, tolestu aurrerantz eta atzerantz, skyline luzea bere buruari eusteko gai izan dadin.