Art. 06: Shukushaku Wakuwaku

by  Ito Juku

What can a paper box be?

What can we see if we peek into these scale models and imagine ourselves shrinking small enough to walk into them?

What kind of landscape can we see if we line up everyone’s houses into a town?

Discover the unlimited possibilities that we can create by combining everyone’s idea into one special town by looking at paper models in different scales!

We can experience what it is like to work in different scales through two paper games.

In the first game, we can visualise buildings in a town, or an interior space of a single room through drawings in different scales on the same piece of paper.

In the second game, a town for everyone is created through arranging separate buildings made by individuals. With the experience of different scales from the previous game, we can imagine ourselves shrinking into the scale of an architecture model and walking through an imaginary town that we created together.

_____________________________________________________________________________________________________________

しゅくしゃく わくわく

紙からできた四角い箱は何に見えるかな?

自分が小さくなったつもりでのぞきこむと何が見えてくるかな?

みんなでまちをつくるとどんな景色が見えるかな?

いろいろな大きさをならべてみたり、のぞきこんだり、、、

たくさん想像して、自分だけの楽しいまちを考えよう!

このワークショップでは二つのゲームからスケールの違いを体験します。

一つ目のゲームでは、簡単な作品に自らが入り込むことで四角い箱が家具に見えたり、大きな建物に見えたり、とスケール感を持った視点を体験します。

二つ目のゲームでは、みんなで建物を並べてまちをつくります。最初に体験したスケール感を応用して、まちの中を歩いて自分だけのまちの様子を想像します。

普段の子どもの視点では捉えづらい建築や都市を自分たちが小さくなって覗き込むことで身近なものに感じられるのではないでしょうか。

_____________________________________________________________________________________________________________

Shukushaku Wakuwaku

¿En qué se puede convertir una caja de papel?

¿Qué podemos descubrir si observamos las maquetas e imaginamos que nos encojemos lo suficiente como para entrar en ellas?

¿Qué tipo de paisaje podemos ver si componemos todas estas cajas en una ciudad?

¡Descubre las ilimitadas posibilidades que surgen combinando las ideas de todos en una ciudad especial mediante la observación de maquetas en diferentes escalas!

Podremos experimentar cómo es trabajar en diferentes escalas a través de dos juegos de papel.

En el primer juego, visualizamos los edificios en una ciudad, o un espacio interior de una habitación individual, a través de dibujos, en diferentes escalas en la misma hoja de papel.

En el segundo juego construimos una ciudad para todos, organizando edificios de papel realizados individualmente por diferentes personas. Con la experiencia de las escalas del juego anterior, podemos imaginarnos que nos reducimos a la escala de una maqueta de arquitectura y que caminamos a través de una ciudad imaginaria creada entre todos.

_____________________________________________________________________________________________________________

Shukushaku Wakuwaku

Zer bihur daiteke paperezko kaxa bat?

Zer aurki dezakegu maketak behatzen baditugu eta horietan sartzeko adina txikitzen garela imajinatzen badugu?

Zer paisaia mota ikus dezakegu kaxa horiek guztiak hartu eta hiri bat osatzen badugu?

Ezagutu hiri berezi batean guztion ideiak elkartuz sortzen diren aukera mugagabeak eskala desberdinetako maketak behatuz!

Eskala desberdinetan lan egitea zer den biziko dugu paperezko bi jolasen bitartez.

Lehenengo jolasean, hiri bateko eraikinak irudikatuko ditugu, edo banakako gela baten barneko espazio bat, marrazkien bitartez, eskala desberdinetan paper orri berean.

Bigarren jolasean, guztientzako hiri bat eraikiko dugu, pertsona bakoitzak banaka egindako paperezko eraikinak antolatuz. Aurreko jolaseko eskalen esperientzia baliatuz, arkitekturako maketa baten eskalara txikitzen garela imajina dezakegu, eta guztien artean sortutako irudimenezko hiri batean paseatzen ari garela.