Art. 07: Build Your Own City

by Takahiro Kurashima

Cube, Triangular Prism and Cylinder.
We are going to organize the three forms.
Imagine that the grid pattern is window glass.
Does it look like a big building?

When you organize and compose the forms in an orderly way,
Does it look like a city?
We are going to organize many compositions side by side,
and then we will draw.

Now, build your own city.

You will need: scissors, glue stick, anything you can draw with

_____________________________________________________________________________________________________________

じぶんだけの街をつくろう

正方形、三角柱、円柱。
3つの形を並べてみよう。
格子柄が窓ガラスだと想像してみて
大きな建物に見えるでしょう?

台紙に沿って規則正しく並べてみると
街にみえてくる?
台紙をたくさん並べて、
さあ描こう。

じぶんだけの街をつくろう。

必要なものはハサミスティックのり描けるものは何でも

_____________________________________________________________________________________________________________

Construye Tu Propia Ciudad

Cubo, Prisma Triangular y Cilindro.
Vamos a organizar las tres formas.
Imagina que el patrón de cuadrícula es vidrio de ventana.
¿Se ve como un gran edificio?

Cuando organizas y compones ordenadamente las formas,
¿Se ve como una ciudad?
Vamos a organizar muchas composiciones una al lado de la otra,
y después dibujaremos.

Ahora, construye tu propia ciudad.

Necesitarás: tijeras, barra de pegamento, cualquier cosa con la que puedas dibujar

_____________________________________________________________________________________________________________

Eraiki Ezazu Zure Hiria

Kuboa, Prisma Triangeluarra eta Zilindroa.
Hiru formak antolatuko ditugu.
Imajina ezazu koadrikula eredua leiho beira dela.
Eraikin handi bat balitz bezala ikusten da?

Formak era ordenatuan antolatu eta konposatzen dituzunean,
Hiri bat balitz bezala ikusten da?
Konposizio asko antolatuko ditugu, bata bestearen ondoan,
eta gero marraztu egingo dugu.

Orain, eraiki ezazu zure hiria.

Hauxe behar duzu: guraizeak, kola barra, marrazteko balio dezakeen edozer gauza