Art. 07: Furniture Design

by JAS, Jugend Architektur Stadt e.V.

“To make something, it is in my view, completely unnecessary to start by giving an explanation or justification of why it has to be just so; on the contrary, the need to express oneself in form, largely vanishes as soon as one has been able to put it into words” Gerrit Rietveld, architect and furniture designer.

What is the shape of the furniture that surround you?, What is it for?, Could it be different?, And if it was other shape, could be used for something else?, What for?

We go now out to the street. There is also furniture, what shape is it? we can sit on it, lie down, play… even some of them can emit light!

Now you will need your imagination, have fun designing! Cut, fold, roll, tape… When you’re done, put a name to your design, become a furniture designer!

For this exercise of form and function, you will need:

– A4 paper

– Scissors

– Tape

_____________________________________________________________________________________________________________

Diseño del Mueble

“Desde mi punto de vista, para hacer algo es completamente innecesario empezar por dar una explicación o justificación de por qué tiene que ser así; al contrario, la necesidad de expresarse en la forma desaparece tan pronto como uno la traduce a palabras.”

Gerrit Rietveld, arquitecto y diseñador de muebles

¿Qué formas tienen los muebles que te rodean?, ¿para qué sirven?, ¿podrían ser diferentes?, y si fuesen de otra forma, ¿podrían servir para otra cosa?, ¿para qué?.

Salimos a la calle, ¿también hay muebles?, ¿cómo són? En ellos nos podemos sentar, tumbar, jugar.., incluso también pueden dar luz!

Ahora necesitarás de tu imaginación, diviértete diseñando! Corta, dobla, enrolla, pega…

Cuando hayas terminado ponle un nombre a tu diseño, conviértete en diseñador de mobiliario!

Para este constructivo ejercicio de forma y función necesitarás:

– papel A4

– tijeras

– cinta adhesiva

_____________________________________________________________________________________________________________

Altzarien Diseinua

“Nire ikuspuntutik, zerbait egin ahal izateko ez dago zertan azaltzen edo justifikatzen hasi zergatik izan behar duen zerbaitek modu jakin batean; aldiz, forman adierazteko beharra desagertu egiten da norbaitek hitz bihurtu bezain laster”.

Gerrit Rietveld, arkitektoa eta altzarien diseinatzailea.

Zer forma dute zure inguruko altzariek? Zertarako balio dute? Ezberdinak izan daitezke? Beste modu batekoak izanez gero, beste zerbaitetarako balioko lukete? Zertarako?

Kalera irtendakoan, han ere badaude altzariak? Nolakoak dira? Haietan eseri, etzan, jolastu eta abar egin gaitezke; argia ere egin dezakete!

Orain, zure irudimena behar duzu, dibertitu zaitez diseinatzen! Moztu, tolestu, bildu, itsatsi…

Amaitutakoan, jarri izena zure diseinuari, eta bilaka zaitez altzarien diseinatzaile!

Formaren eta funtzioaren arloko ariketa konstruktibo honetarako hau behar duzu:

– A4 papera.

– Guraizeak.

– Zinta itsasgarria.