Art.09: Shoot the ball!, Lanza la bola!, Pallonheitto!, Jaurti bola!

by Jorge Raedó

The article proposes experiencing space by playing one of the most classic pastimes of students around the world: throw a ball of paper into the trash.

By varying the position of the trash in the room (in the center, attached to a wall, next to the window …), varying the distance of the body to the trash and changing other aspects (light or dark, alone or with many people, with the window open or closed)… discover the nuances of the environment.

The movement of the body is the best way to perceive and discover the space in which we live. The drawings and models are abstract representations of space that complement the physical experience.

We build the world moving with joy, pain, hope… The game fills it of light.

Take a paper A4 and make a ball.

Choose a room, put the trash in the middle of the room, and try to dunk the ball in the trash from several places of the room.

When you have got several times put the trash against the wall either in the center either in the corner and try to dunk the ball in the trash from several places of the room.

When you have got several times try it lying, from above a chair…

When you got it several times choose other space in the same building, put the trash, and shoot the ball!

Now, leave the building and play in the city.

_____________________________________________________________________________________________________________

Lanza la bola!

El artículo propone experimentar el espacio jugando a uno de los más clásicos pasatiempos de los alumnos de todo el planeta: lanzar una bola de papel a la papelera.

Variando la posición de la papelera en la habitación (en el centro, pegada a una pared, junto a la ventana…), variando la distancia del cuerpo a la papelera y cambiando otros aspectos (con luz o a oscuras, solo o con mucha gente, con la ventana abierta o cerrada)… descubres los matices del entorno.

El movimiento del cuerpo es la mejor manera para percibir y descubrir el espacio en el que vivimos. Los planos y maquetas son representaciones abstractas del espacio que complementan la vivencia física.

Construimos el mundo moviéndonos con alegría, dolor, esperanza… El juego lo llena de luz.

Coge un papel A4 y haz una bola.

Escoge una habitación, coloca la papelera en el centro de la habitación, e intenta encestar la bola desde diferentes lugares de la habitación.

Cuando la hayas encestado varias veces pon la papelera pegada a la pared, sea en el centro sea en la esquina, e intenta encestar la bola desde diferentes lugares de la habitación.

Cuando las hayas encestado varias veces inténtalo tumbado, desde una silla…

Cuando la hayas encestado varias veces escoge otro espacio en el mismo edificio, coloca la papelera, y lanza la bola!

Ahora, sal del edificio y juega en la ciudad.

_____________________________________________________________________________________________________________

Pallonheitto!

Tässä artikkelissa ehdotetaan kokeilemaan, miten tilaa voidaan käyttää erääseen koululaisten klassisimmista ajanvietteistä ympäri maailman: paperipallon heittämiseen roskakoriin.

Muuttamalla roskakorin sijaintia huoneessa (esimerkiksi keskellä, seinän vieressä ja ikkunan vieressä) tai roskakorin etäisyyttä ja muita parametrejä (esimerkiksi valoisassa tai pimeässä, yksin tai ryhmässä taikka ikkuna auki tai suljettuna) voidaan huomata ympäristön vivahteet.

Ruumiin liike on paras tapa käsittää ja havaita tila, jossa elämme. Kartat ja mallit ovat abstrakteja edustuksia tilasta ja ne täydentävät fyysistä kokemusta.

Rakennamme maailmaa liikkumalla iloisina, tuskaisina tai toiveikkaina. Peli täyttää sen valolla.

Ota A4-arkki ja tee siitä pallo.

Valitse huone, aseta roskakori keskelle huonetta ja yritä osua siihen paperipallolla huoneen eri puolilta.

Kun olet osunut siihen monta kertaa aseta roskakori seinän viereen, joko keskelle tai kulmaan ja yritä osua koriin pallolla huoneen eri osista.

Kun olet osunut siihen useita kertoja kokeile vaikka selältäsi tai tuolilla istuen.

Kun olet osunut koriin monta kertaa, valitse saman rakennuksen eri huone, aseta roskakori ja heitä pallo!

Ja nyt voit lähteä ulos rakennuksesta ja pelata kaupungissa.

_____________________________________________________________________________________________________________

Jaurti bola!

Artikuluak espazioa mundu osoko ikasleen denbora-pasa klasikoenetako baten bidez esperimentatzea proposatzen du: hots, zaborrontzira paperezko bola bat jaurtita.

Zaborrontzia gelan lekuz aldatuta (erdian, paretaren ondoan, leiho ondoan…), zaborrontzirainoko distantzia aldatuta eta beste alderdi batzuk aldatuta (argiarekin edo argirik gabe, bakarrik edo jende askorekin, leihoa irekita edo itxita…), ingurunearen ñabardurak ezagutuko ditugu.

Gorputzaren mugimendua da gure inguruko espazioa antzemateko eta ezagutzeko modurik onena. Planoak eta maketak bizipen fisikoa osatzen duten espazioaren irudikapen abstraktuak dira.

Mundua pozik, minez, itxaropenez… mugitzen eraikitzen dugu. Jolasak argiz betetzen du.

Hartu A4 paper bat, eta egin bola bat.

Aukeratu gela bat; ipini zaborrontzia gelaren erdian, eta saiatu bola zaborrontzian sartzen gelako zenbait tokitatik.

Behin baino gehiagotan sartu ostean, ipini zaborrontzia paretaren ondo-ondoan, erdian nahiz ertz batean, eta saiatu bola sartzen gelako zenbait tokitatik.

Behin baino gehiagotan sartu ostean, probatu etzanda, aulki batean eserita…

Behin baino gehiagotan sartu ostean, aukeratu eraikin bereko beste espazio bat; ipini zaborrontzia, eta jaurti bola!

Orain, irten eraikinetik, eta jolastu hirian.