Art. 10: Urbanoscopio

by  ExplorArq

Urbanoscopio. An instrument that allows us to transform our environment through adding elements that help us create balance in our surroundings.

Have you ever noticed all the elements that make up a city? Streets, pavements, bridges, houses, parks, gardens, squares, buildings, markets, rubbish bins…

What would happen in a city where there were only streets and houses? What would happen in a city where there was only room for cars? If the city were full of parks, where would we live? Where would we go when we got sick?

It is important that what surrounds us is made up of the necessary elements for all those who inhabit the city so that we can do all of our various activities. It’s also important that all the elements that make up the city are in balance.

We invite you to look around you, what would you change?

It’s your chance to draw the things around you! What would you change? What would you add? At the end, you will have the image of YOUR city in balance!

 • Use template 1 over a sheet of film and cut.
 • Cut out the templates for the slides.
 • Cut out the templates of the urbanoscopio and fold the structure into place.
 • Create the slides by placing the film inside.
 • Use permanent marker to draw the missing items of your environment onto the slides.
 • Insert the slides into the urbanoscopio to get a view of your city.

_____________________________________________________________________________________________________________

Urbanoscopio

Urbanoscopio. Instrumento que permite transformar nuestro entorno a través de agregar elementos que nos ayuden a crear equilibrio en lo que nos rodea.

¿Te has dado cuenta de todos los elementos que conforman una ciudad? Calles, banquetas, puentes, casas, parques, jardines, plazas, edificios, mercados, botes de basura…

¿Qué pasaría en una ciudad donde solo existieran calles y casas? ¿Qué pasaría en una ciudad donde solo existiera espacio para los coches? Si la ciudad estuviera llena de parques ¿dónde viviríamos?, ¿a dónde podríamos acudir cuando nos enfermáramos?

Es importante que lo que nos rodee esté conformado por los elementos suficientes para que todos los que habitamos la ciudad logremos realizar nuestras distintas actividades. Es importante que todos los elementos que forman la ciudad estén en equilibrio.

Te invitamos a ver de nuevo a tu alrededor, ¿qué cambiarías?

¡Es tu oportunidad para dibujar pensando en las cosas que te rodean!, ¿qué cambiarás? ¿qué agregarás? ¡Al final tendrás una imagen de TU ciudad en equilibrio!

 • Recorta la plantilla para acetatos, coloca sobre el acetato y recorta 5 piezas.
 • Recorta la plantilla de las diapositivas.
 • Arma la plantilla colocando el acetato en el interior.
 • Recorta las plantillas del urbanoscopio y arma la estructura.
 • Dibuja con marcadores indelebles sobre las diapositivas para agregar elementos que hagan falta en tu entorno.
 • Inserta las diapositivas en el urbanoscopio para obtener una vista de tu ciudad.

_____________________________________________________________________________________________________________

Urbanoscopioa

Urbanoskopioa. Tresna horri esker, gure ingurunea eraldatuko dugu inguruan oreka sortzen laguntzeko elementuak gehituz.

Erreparatu al diezu hiri bat osatzen duten elementu guztiei? Kaleak, eserlekuak, zubiak, etxeak, parkeak, lorategiak, plazak, eraikinak, azokak, zakarrontziak…

Zer gertatuko litzateke kaleak eta etxeak soilik leudekeen hiri batean? Zer gertatuko litzateke autoetarako espazioa soilik legokeen hiri batean? Hiria parkez beteta egonez gero, non biziko ginateke? Nora joango ginateke gaixotzean?

Garrantzitsua da ingurua hiritar guztiok jarduera desberdinak egitea lortzeko nahikoa elementuz osatuta egotea. Garrantzitsua da hiria osatzen duten elementu guztiak orekatuta izatea.

Zure ingurura berriro begiratzera gonbidatzen zaitugu; zer aldatuko zenuke?

Inguruko gauzetan pentsatuz marrazteko aukera duzu! Zer aldatuko zenuke? Zer gehituko zenuke? Azkenean, ZURE hiri orekatuaren irudia izango duzu!

 • Moztu azetatoetarako txantiloia, jarri azetatoaren gainean eta moztu 5 pieza.
 • Moztu diapositiben txantiloia.
 • Muntatu txantiloia, azetatoa barnealdean jarriz.
 • Moztu urbanoskopioaren txantiloiak eta muntatu egitura.
 • Marraztu markagailu ezabaezinekin diapositiben gainean, zure inguruan falta diren elementuak gehitzeko.
 • Sartu diapositibak urbanoskopioan, hiriaren bista bat eskuratzeko.