Art. 11: Paper Architects, Arquitectos del Papel, Paperiarkkitehdit, Paperaren Arkitektoak

by Teresa Montserrat

Dutch artist Ingrid Siliakus was fascinated by japanese architect Masahiro Chatani’s work, watching as he converted a simple piece of paper, in something so wonderful, so ingenious and fantastic. She fell in love with the sound of the paper.

With similar fascination, I will take the basic concept: to build a “castle” with a simple piece of paper and make the child a “paper architect”.

In the process, the kids will learn in a simple way and with basic elements, paper, pencil and scissors, how to go on from the two-dimensional plane to three-dimensional, working with the constructive order to ensure the stability of the new structure, encouraging them to try to do the castle as high as possible.

Development process:

Take the DinA4 and fold it according the video, to 1/8 of its size. Make sure to tighten the folds (if you do not have scissors, it could be cut easily).

We will use the paper punch (or a sharp pencil) to make holes in the bent paper, the holes should  remain in the same position and this way, it will be easier to achieve stability of the structure.

Take another DinA4. Divide and cut it into 8 pieces, roll up each piece of paper starting from the corner, insert the paper roll in a hole, let it go, it expands and it will fit. Repeat on the four holes, until the “first level”. In the following “levels” we will have to insert the paper rolls into the holes of the new piece of paper and in the paper rolls of the “first level” … continue with the same operation on each level and build the highest castle!

Materials: Paper Din A4, pencil, paper punch, scissors.

_____________________________________________________________________________________________________________

Arquitectos del Papel

La artista holandesa Ingrid Siliakus quedó fascinada con la obra del arquitecto japonés Masahiro Chatani, al ver como convertía una simple pieza de papel en algo tan ingenioso y a la vez, tan impactante. Y se enamoró del sonido del papel.

Con la misma fascinación pero salvando mucho las distancias, me quedo con el concepto: convertir un simple papel en un “castillo” y hacer del niño un “arquitecto del papel”.

En el proceso, el niño aprenderá de forma muy sencilla y con elementos muy básicos, papel, lápiz y tijeras, como pasar del plano bidimensional al tridimensional trabajando el orden constructivo para lograr la estabilidad de la nueva estructura, motivándolo a que intente hacer su castillo lo más alto posible.

Desarrollo del proceso:

Coger el Din A4 y doblarlo tal como se indica en el video, hasta 1/8 de su tamaño. Asegurarnos de apretar bien los pliegues (en caso de no disponer de tijeras, podremos cortarlo fácilmente).

Usar la taladradora (o un lápiz bien afilado) para realizar agujeros en el papel plegado, los agujeros quedarán en la misma posición y será más fácil conseguir la estabilidad de la estructura.

Coger otro Din A4 dividirlo y cortarlo en 8 partes; enrollar cada parte empezando por la esquina, colocar el canutillo en un agujero, soltar; el canutillo se expande y la presión lo mantiene fijo. Repetir la operación en los cuatro agujeros, hasta conseguir el “primer nivel”. En los siguientes “niveles” hay que insertar los canutillos en los agujeros del nuevo papel y a la vez, en los canutillos del “primer nivel”… seguir con la misma operación en cada nivel y construir el castillo más alto!

Material necesario: Din A4, Lápiz, Taladradora, Tijeras

articulocontenido_____________________________________________________________________________________________________________

#11_a5

#11_a5 - vertical

Paperiarkkitehdit

Alankomaalainen arkkitehti Ingrid Siliakus ihastui japanilaisen arkkitehdin Masahiro Chatanin työhön, jossa yksinkertaisesta paperipalasta syntyi jotain niin nerokasta ja samalla vaikuttavaa. Hän rakastui paperin ääneen.

Samalla ihastuksella, mutta ilman pitkien matkojen taittamista, keskityin yksinkertaisen paperin muuttamiseen “linnaksi”. Näin lapsesta tulee “paperiarkkitehti”.

Tässä prosessissa lapsi oppii hyvin yksinkertaisella tavalla ja peruselementtien kuten paperin, lyijykynän ja saksien avulla, kuinka siirtyä kaksiulotteisesta suunnitelmasta kolmiulotteiseen ja työskennellä rakentavalla tavalla, jotta saavutetaan uuden rakenteen vakaus ja motivoidaan lasta tekemään omasta “linnastaan” mahdollisimman korkea.

Prosessi:

Ota A4-arkki ja taita se kuten videossa näytetään, kunnes se on vain 1/8 alkuperäisestä koostaaan. Varmista, että taitteesi ovat hyvin tehdyt (jos ei ole saksia, ne voidaan repiä helposti).

Käytä poraa (tai hyvin terävää lyijykynää) tehdäksesi taitettuun paperiin reikiä. Reiät pysyvät samassa asennossa ja on helpompi saavuttaa rakenteen vakaus.

Ota toinen A4-arkki, jaa ja leikkaa se 8 osaan. Pyöritä jokainen osa rullalle kulmasta lähtien, aseta rulla reikään, päästä irti ja rulla laajenee ja paine pitää sen paikoillaan. Toista tämä neljälle reiälle, kunnes ensimmäinen taso on valmis. Seuraavilla tasoilla uudet rullat pitää asettaa uuden paperin reikiin ja samalla ensimmäisen tason rulliin… jatka samalla tavalla kaikilla tasoilla ja rakenna linnastasi mahdollisimman korkea!

Tarvittavat materiaalit: A4-arkkeja, lyijykynä, pora, sakset.

artikkeliopetuk

_____________________________________________________________________________________________________________

Paperaren Arkitektoak

Ingrid Siliakus holandar artista liluratuta gelditu zen Masahiro Chatani japoniar arkitektoaren lanarekin, ikusi baitzuen nola bihurtzen zuen paperezko pieza huts bat horren gauza burutsu eta aldi berean harrigarria. Paperaren soinuaz maitemindu zen.

Lilura berarekin, baina aldeak alde, kontzeptuaren oinarriarekin geldituko naiz ni: paper huts bat “gaztelu” bat bihurtzea eta haurra “paperaren arkitekto” bilakatzea.

Prozesuan, haurrak oso modu errazean eta oinarrizko elementuekin -papera, arkatza eta guraizeak- dimentsio biko planotik dimentsio hirukora nola pasatu ikasiko du, ordena eraikitzailea landuz egitura berriaren egonkortasuna lortzeko, eta haurra motibatuz “gaztelua” ahalik eta altuen egiten saiatu dadin.

Prozesuaren nondik norakoak:

Hartu Din A4a eta tolestu bideoan adierazten den bezala, neurriaren 1/8ra arte. Segurtatu tolesak ondo estutzen ditugula (guraizerik ez badugu, erraz ebaki ahal izango dugu).

Erabili zulatzeko makina (edo lapitz bat ondo zorroztuta) paper zulatuan zuloak egiteko; zuloak posizio berean geldituko dira, eta errazagoa izango da egituraren egonkortasuna lortzea.

Hartu beste Din A4a bat, zatitu eta 8 zatitan ebaki; biribildu zati bakoitza izkinatik hasita, tututxoa zulo batean kokatu, askatu; tututxoa zabaldu egiten da, eta presioak finko mantentzen du. Eragiketa errepikatu lau zuloetan, “lehen maila” lortu arte. Hurrengo “mailetan” tututxo berriak sartu behar dira paper berriaren zuloetan, eta, aldi berean, “lehen mailako” tututxoetan… segi eragiketa bera egiten maila bakoitzean eta eraiki gaztelurik altuena!

Beharrezko materiala: Din A4, arkatza, zulatzeko makina, guraizeak.

artikuluaezkuntza