Art. 11: Zigzag Nobile

by Tetsushi Tomita & Sapporo Tenjinyama Art Studio

This workshop is inspired by the “Shide” Japanese (element used in Shinto rituals that basically consists of a strip of paper). The “shide” derives from the shape of lightning bolt: rice grows well when the thunder sounds, the hope of fertility increases and protects us from the devil. The “shide” usually decorates natural and sacred elements.

Sometimes, the sanctuary is not only made of pillars and roof. Architecture is not always a visible object. Some architectures, although they share the same structure, have different personalities, depending on who lives in them.

The good architecture always encourages dialogue and creativity.

Steps:

1. Cut on the solid lines.

2. Fold on the dotted lines. Extend in zig-zag and imagine that looks like something.

3. Paint and color the “shide” like you have imagined.

4. Now, decorate “your special place”.

____

_____________________________________________________________________________________________________________

じぐざぐ の びれ

このワークショプは神道で用いられる「紙垂」から発想した。紙垂は稲妻の形に由来する。雷が鳴る と稲がよく育つことから、豊穣の願いであり、邪悪なものを追い払うとされている。それは自然物や 聖なるものに飾られる。時には柱と屋根もない目には見えない聖域を意味する。建築とは目に見える ハードウェアではない。同じ条件の構造であっても建築はそれぞれに違った性格を持つ。なぜなら、 何者かがそこで人生を生きており、いい建築とは常に対話を促し、創造力を刺激するのである。

ふといせんのところをきって かみを てんせんのところでおって いくと じぐざぐに どんどんのびてゆく。

おや?なにかにみえてきたような?

おもいうかべた えをかいてみよう。

とくべつなばしょにかざってみよう。

_____________________________________________________________________________________________________________

Zigzag Nobile

Este taller está inspirado en el “Shide” japonés (elemento utilizado en los rituales sintoístas que básicamente consiste en una tira de papel). El “Shide” deriva de la forma del rayo: el arroz crece bien cuando el trueno suena, la esperanza de fertilidad aumenta y nos protege del diablo. El “shide” suele decorar elementos naturales y sagrados.

tomi_00El santuario a veces no está hecho sólo de pilares y techo. La arquitectura no siempre es un objeto visible. Las arquitecturas, aunque compartan una misma estructura, cambian de personalidad según quien las habite.

La buena arquitectura siempre estimula el diálogo y la creatividad.

Pasos:

1. Corta el papel por las líneas continuas.

2. Dobla por las líneas discontinuas. Extiende el papel en zig-zag e imagina que se parece a algo.

3. Pinta y colorea el “Shide” como lo has imaginado.

4. Ahora, decora “tu lugar especial”.

_____________________________________________________________________________________________________________

Zigzag Nobile

Tailer honek Japoniako “Shide” delakotik hartu du inspirazioa (erritual sintoistetan erabili ohi duten paper zerrenda bat). Shidea tximistaren formarekin dago lotuta: arroza ondo hazten da trumoiak jotzen duenean, emankortasunaren itxaropenak gora egiten du eta deabrutik babesten gaitu. Shidea elementu naturalak eta sakratuak apaintzeko erabili ohi da.

Batzuetan, santutegia ez dago zutabez eta sabaiaz bakarrik egina. Arkitektura ez da beti objektu ikusgarri bat. Arkitekturek, egitura bera partekatu arren, nortasunez aldatzen dute bertan bizi direnen arabera.

Arkitektura onak beti sustatzen du elkarrizketa eta sormena.

Pausoak:

1. Moztu papera lerro jarraituetatik.

2. Tolestu lerro etenetatik. Zabaldu papera sigi-sagan eta pentsatu zerbaiten antza duela.

3. Margotu eta koloreztatu Shidea irudikatu duzun bezalaxe.

4. Orain, dekora ezazu “zure leku berezia”.