Corridor of Connections

by KODA Kids

03When you are in enclosed space with other human beings, people tend to create social relations.

Just imagine these relations are like a thread, connections spread by people you are surrounded with.

Open door is a symbolic invitation to a world of each of these person.

Thread colours define emotions, needs, obligations or state of mind.

When your movements become limited due to a number of threads around, you often realise that network has been created.

In this network of mutual connections we are able to see a family, or a group of friends.

——

———–

Korytarz Połączeń

Gdy znajdujesz się w zamkniętej przestrzeni z innymi ludźmi, zaczynasz wytwarzać pewne relacje.

Wyobraź sobie, iż te relacje to rodzaj nici, połączeń rozciąganych przez osoby obecne w przestrzeni.

Otwarte drzwi to symboliczne zaproszenie do świata każdej z tych osób.

Kolory nici oznaczają pewne emocje, potrzeby, obowiązki lub stan umysłu.

Kiedy nici jest już tak dużo, że trudno się między nimi poruszać, można dostrzec, że utworzył się rodzaj sieci.

Dzięki temu widzimy rodzinę, grupę przyjaciół czy dzieci w sieci wzajemnych połączeń.

———–

Pasillo de Conexiones

Cuando estás en un espacio cerrado con otros seres humanos, las personas tienden a crear relaciones sociales.

Imagina que estas relaciones son un hilo, conexiones extendidas por la gente que te rodea.

La puerta abierta es una invitación simbólica al mundo de cada una de estas personas.

Los hilos de colores definen emociones, necesidades, obligaciones o estados mentales.

Cuando tus movimientos son limitados debido a la cantidad de hilos a tu alrededor, te das cuenta que se ha creado una red de relaciones.

En esta red de relaciones podemos ver a una familia o un grupo de amigos.

———–

Loturen korridorea

Beste gizaki batzuekin espazio itxi batean gaudenean, pertsonek harreman sozialak sortzeko joera dute.

Demagun harreman horiek hari bat direla -inguruan duzun jendeak zabaldutako loturak-.

Ate irekia pertsona horietako bakoitzaren mundurako gonbidapen sinboliko bat da.

Koloretako hariek zehazten dituzte zirrarak, premiak, betebeharrak edo egoera mentalak.

Zure mugimenduak mugatuak direnean inguruan duzun hari multzoagatik, jabetuko zara harremanen sare bat sortu dela.

Harremanen sare horretan ikus dezakegu familia bat etxean, edo haurren edo lagunen talde bat ikastetxean.

———–