Art. 05: IVAM pocket

by IVAM, Institut Valencià d’Art Modern (Valencia, Spain)

 

– Here is your museum!

– What?

– Yes Yes! A pocket museum! You can visit the IVAM whenever you want! You just have to cut out the pieces, assemble them following the instructions and invite your friends to visit it.

 

 

What do you have in your hands?

 • 1st sheet Instructions: this one!
 • 2nd sheet Wall: wall I of exhibition gallery
 • 3rd sheet Wall: wall II of exhibition gallery
 • 4th sheet Pictures: paintings and photographs of works by artists from the IVAM collection + titles of the works
 • 5th sheet Sculptures by Julio González: IVAM collection + titles of the works
 • 6th sheet Peana

What do you need?

 • Scissors
 • Glue stick
 • Color paints
 • Pencil
 • Rubber
 • Pencil sharpener
 • And want to visit the museum!

Print the double-sided template, cut with scissors along the dotted lines and fold along the dashed lines. Glue the parts and be your own curator*.

* Curator: person in charge of curating ** an exhibition.
** Curating: organize an exhibition or artistic or cultural exhibition.

Educational resource designed by Maria Casanova (Department of Publications) and Laura Pastor (Department of Didactics) of the IVAM for the magazine AMAG!

_____________________________________________________________________________________________________________

IVAM pocket

– ¡Aquí tienes tu museo!

– ¿Cómo?

– ¡Sí, sí! ¡Un museo de bolsillo! ¡Puedes visitar el IVAM siempre que quieras! Sólo tienes que recortar las piezas, montarlas siguiendo las instrucciones e invitar a tus amistades a visitarlo.

¿Qué tienes en tus manos?

 • 1a hoja Instrucciones de uso: ¡ésta!
 • 2a hoja Pared: soporte I de galería expositiva
 • 3a hoja Pared: soporte II de galería expositiva
 • 4a hoja Cuadros: pinturas y fotografías de obras de artistas de la colección del IVAM + cartelas de las obras
 • 5a hoja Esculturas de Julio González: colección del IVAM + cartelas de las obras
 • 6a hoja Peana

¿Qué necesitas?

 • Tijeras
 • Pegamento de barra
 • Pinturas de colores
 • Lápiz
 • Goma
 • Sacapuntas
 • ¡y ganas de visitar el museo!

Se trata de que imprimas a doble cara, cortes con tijeras por las líneas de puntos y dobles por las líneas discontinuas, que pegues las partes y seas tu propia comisaria/o*.

 

*Comisaria/o: persona encargada de comisariar** una exposición.
**Comisariar: organizar una exposición o muestra artística o cultural.

Recurso educativo diseñado por Maria Casanova (Departamento de Publicaciones) y Laura Pastor (Departamento de Didáctica) del IVAM para la revista AMAG!

 

_____________________________________________________________________________________________________________

IVAM pocket

– Hemen duzu zure museoa!

– Nola?

– Bai, bai! Sakelako museoa! Nahi duzunean bisitatu dezakezu IVAM! Piezak ebaki, jarraibideei jarraituz muntatu, eta zure lagunak hura bisitatzera gonbidatu besterik ez duzu.

Zer duzu esku artean?

 • 1. orria, erabilera jarraibideak: hau!
 • 2. orria, horma: I. erakustaretoaren euskarria.
 • 3. orria, horma: II. erakustaretoaren euskarria.
 • 4. orria, koadroak: IVAMeko bildumako artisten obren margolanak eta argazkiak + obren kartelak.
 • 5. orria, Julio Gonzálezen eskulturak: IVAMeko bilduma + obren kartelak.
 • 6. orria, idulkia.

Zer behar duzu?

 • Guraizeak
 • Kola barra
 • Koloretako pinturak
 • Arkatza
 • Borragoma
 • Txorroskiloa
 • Eta museoa bisitatzeko gogoa!

Bi aldeetatik inprimatu behar dira, puntuen lerroetatik guraizeekin ebaki, marra etenetatik tolestu, aldeak itsatsi,eta zeure komisarioa* izan.

 

*Komisarioa: erakusketa bat komisariatzeaz** arduratzen den pertsona.

**Komisariatzea: erakusketa edo lagin artistiko edo kultural bat antolatzea.

IVAMeko Maria Casanovak (Argitalpen Saila) eta Laura Pastorrek (Didaktika Saila) AMAG! aldizkarirako diseinatutako hezkuntza baliabidea.